• Webtjeneste for lærere i norsk grunnskole

    Kvanes AS er i gang med utviklingen av Kapabel.no, en webtjeneste som skal hjelpe lærere holde oversikten over elevers bruk av iPad i undervisningen. Vi arbeider nå med utviklingen av en enkel prototype av tjenesten samtidig som vi gjennomfører markedsundersøkelser. Vi har fått støtte av Innovasjon Norge til markedsavklaring av dette prosjektet.

    Les mer