Kapabel er åpen for beta-testing

Kapabel er åpen for beta-testing

Jeg har arbeidet med webtjenesten Kapabel i over et år nå med støtte fra Innovasjon Norge. Høsten 2015 gjennomførte jeg et markedsavklaringsprosjekt for å analysere behoved for en slik løsning. Jeg fikk mye positiv respons på idéen og bestemte meg for å satse videre.

I fjor utviklet jeg en beta-versjon av Kapabel og nå før jul åpnet jeg denne opp for beta-testing på skoler. Du kan melde deg på en gratis 6-måneders prøveperiode av Kapabel her.

Hva er Kapabel?

Kapabel er en webtjeneste utviklet for å øke elevers læringsutbytte ved bruk av iPad i undervisningen. Kapabel holder oversikt over hvilke apper som brukes og hvordan elever løser oppgaver i appene. Løsningen vår gir læreren tilgang til detaljerte rapporter over resultater til enkeltelever og klassen som helhet. I vår app-katalog kan du finne nye apper basert på anbefalinger fra andre lærere.

Du kan finne mer informasjon om løsningen på Kapabel.no. Legg også gjerne igjen en kommentar om det er noe du lurer på.