Webtjeneste for lærere i norsk grunnskole

Webtjeneste for lærere i norsk grunnskole

Kvanes AS er i gang med utviklingen av Kapabel.no, en webtjeneste som skal hjelpe lærere holde oversikten over elevers bruk av iPad i undervisningen. Vi arbeider nå med utviklingen av en enkel prototype av tjenesten samtidig som vi gjennomfører markedsundersøkelser. Vi har fått støtte av Innovasjon Norge til markedsavklaring av dette prosjektet.

  • I dag lanserer Teknologiradet, Datatilsynet og Utdanningsdirektoratet en ny undervisningspakke for barneskolen. «Du bestemmer» inviterer barn, foreldre og l?rere til a diskutere og reflektere om bruk av digitale medier. Et skreddersydd opplegg for barnetrinnet har lenge v?rt etterspurt. Na er det endelig pa plass.

  • That kind of thniking shows you’re on top of your game

  • Legg gjerne igjen en kommentar 🙂