Kapabel

Kapabel

Kapabel er en webtjeneste utviklet for å øke elevers læringsutbytte ved bruk av iPad i undervisningen. Kapabel holder oversikt over hvilke apper som brukes og hvordan elever løser oppgaver i appene. Løsningen vår gir læreren tilgang til detaljerte rapporter over resultater til enkeltelever og klassen som helhet. Kapabel er for tiden under utvikling.